Welke stad heeft de toeristische x-factor?

24 maart 2014

Amsterdam, 20 maart 2014

Maastricht opnieuw het aantrekkelijkste toeristische imago in 2014

Maastricht heeft het sterkste toeristische imago van Nederland. De stad wordt met name hoog gewaardeerd om haar sfeer, horeca en evenementen. Dat is een van de uitkomsten van het Toeristisch Imago Onderzoek 2014. Maastricht heeft zijn toppositie weten te behouden, want ook in de voorgaande edities van dit onderzoek stond de stad op de eerste plaats. Amsterdam en Utrecht hebben eveneens een sterk toeristisch imago en staan op de respectievelijk tweede en derde plaats, gevolgd door Leiden en Haarlem.

Dit blijkt uit de vierde editie van het Toeristisch Imago Onderzoek 2014. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door LAgroup en NBTC-NIPO Research, toont het beeld dat Nederlanders hebben van het toeristisch imago van twaalf Nederlandse steden. Per stad zijn zo’n 450-600 respondenten, bezoekers en niet-bezoekers, bevraagd over de sfeer in de stad en de aantrekkelijkheid van het toeristische product.

Amsterdam heeft het sterkste toeristische product

Amsterdam heeft het sterkste toeristische product, namelijk de optelsom van cultuur, horeca, winkels, evenementen en attracties. Op de gedeelde tweede plaats volgen Utrecht en Maastricht. Den Haag en Leiden staan op de respectievelijk vierde en vijfde plaats als het gaat om de aantrekkelijkheid van het toeristisch product.
Alle hoog scorende steden zijn historische steden. Dit sluit aan bij de woorden van de Utrechtse geschiedkundige en auteur René de Kam, ‘Erfgoed is ook meer dan een reflectie van je identiteit. Jij wordt blij in oude mooie steden, net als in de mooie natuur.’ Daarnaast zijn bijna alle hoog scorende steden universiteitssteden. De aanwezigheid van studenten én een historische stad zorgen samen voor een aantrekkelijke sfeer.

Opvallende stijging toeristisch imago Utrecht

Terwijl het overall toeristisch imago van koplopers Maastricht en Amsterdam vergelijkbaar is met de vorige editie in 2010, is het beeld van Utrecht opvallend positiever geworden. De stad heeft zich op verschillende sfeeraspecten en op veel van de toeristische productonderdelen, zoals cultuur, horeca, winkels en evenementen, verbeterd ten opzichte van 2010. De investeringen in de stad die in de afgelopen jaren zijn gedaan en nog lopen, zoals de Vrede van Utrecht in 2013, het nieuwe TivoliVredenburg, de renovatie van Utrecht Centraal en de oprichting van Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht lijken hun vruchten af te werpen.

Nieuwe media scoren hoog, maar mond-tot-mondreclame nog steeds zeer belangrijk

Zoekmachines zoals Google zijn de belangrijkste bronnen voor de bezoeker om zich te informeren over een stad, en mond-tot-mondreclame blijft met de tweede plaats ook nog altijd zeer belangrijk. Apps met toeristische informatie en QR-codes spelen daarentegen nauwelijks een rol bij een toeristisch bezoek aan een stad. Facebook is verreweg de belangrijkste van de social media voor bezoekers om zich te informeren over een stad en om ervaringen daarover te delen.

Klanttevredenheid VVV’s hoog, maar jongere doelgroep komt er nog maar weinig

De tevredenheid over de dienstverlening van de VVV’s is hoog, maar het fysieke bezoek aan een VVV-kantoor zal door de opkomst van nieuwe media onder druk komen te staan. Nu al bezoeken jongeren onder de 30 jaar een VVV-kantoor weinig, in tegenstelling tot 50-plussers.
Echter, de website van de VVV wordt veelvuldig gebruikt voor het inwinnen van  informatie over een stad (voor, tijdens en na een bezoek). Na zoekmachines (zoals Google), mond-tot-mondreclame en digitale plattegronden scoort de website van de VVV de vierde positie als meest gebruikte mediabron.

Birte Querl van LAgroup stelt, ‘De toeristische aantrekkelijkheid van een stad is afhankelijk van zowel de harde aspecten, het aanbod, als de zachte facetten, zoals de sfeer en veiligheid. Steden opereren in een snel veranderende omgeving en concurreren, in toenemende mate, met elkaar. Dit vereist het maken van duidelijke marketingkeuzes met het doel de eigen kwaliteiten helder en overtuigend over het voetlicht te brengen.’

Addendum
Overzicht ranking Toeristisch Imago Onderzoek top 5

Over de organisaties

LAgroup
LAgroup is een adviesbureau dat plannen ontwikkelt, toetst, begeleidt en implementeert in de vrijetijds- en cultuursector. LAgroup begeleidt gemeenten en citymarketingorga¬nisaties regelmatig bij imago- en marketingvraagstukken.

NBTC-NIPO Research
NBTC-NIPO Research is een joint-venture tussen NBTC Holland Marketing en TNS-NIPO. De organisatie richt zich op consumentenonderzoek naar vakanties, zakenreizen en vrije tijd.