Toeristisch bezoek aan steden 2019

In het vrijetijdsgedrag van Nederlanders spelen steden een belangrijke rol. De combinatie van winkels, musea, horeca en dergelijke maakt de stad tot een aantrekkelijke optie voor een dagje uit of korte vakantie. Jaarlijks worden er door Nederlanders miljoenen toeristische bezoeken aan steden gebracht. Met ons onderzoek ‘Toeristisch bezoek aan steden 2019’ wordt de omvang van het toeristisch bezoek aan (middel)grote Nederlandse steden gemeten. Daarnaast brengt het onderzoek per deelnemende stad onderstaande kenmerken in kaart:

  • bezoekkenmerken: bezoekfrequentie, vervoer, ondernomen activiteiten, reden bezoek, bestedingen
  • profielkenmerken: geslacht, leeftijd, gezinscyclus, sociale klasse, herkomstprovincie

Benchmarking

Het onderzoek wordt ieder kwartaal online uitgevoerd onder een panel van circa 10.000 personen (april 2019, juli 2019, oktober 2019 en januari 2020). De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Doordat de aanpak van het onderzoek voor alle steden gelijk is, kunt u de genoemde kenmerken van uw stad vergelijken met andere (middel)grote steden.

Heeft uw stad specifieke speerpunten?

De rapportage kan per stad worden uitgebreid met één of meer modules. De meest gekozen modules zijn:

  • waardering van het bezoek
  • kracht van de relatie met uw bezoekers
  • bereikbaarheid van uw stad
  • (toeristisch) imago van uw stad
  • beleving van bezoekers in uw stad

Er zijn nog meer modules beschikbaar dan hierboven aangegeven. Denkt u bijvoorbeeld aan het bezoek van specifieke evenementen, de oriëntatie op en aanleiding tot bezoek, het pre-testen en effect van campagnes, de verbinding met de omgeving of een segmentatie van uw bezoekers. Als u behoefte heeft aan advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met u mee.

Kosten en planning

De kosten voor deelname aan het onderzoek bedragen € 2.950,- (excl. btw). Aan het toevoegen van één of meer modules zijn meerkosten verbonden. Deze varieren in prijs en zijn afhankelijk van de opzet van de module. Bekijk hiervoor de uitgebreide informatie in de bijgesloten PDF.

De 1e helft van de kosten wordt gefactureerd na bestelling. De 2e helft wordt gefactureerd na oplevering van de eindrapportage in maart 2020. Steden die een driejarig-contract aangaan, ontvangen een korting van 10% op de deelnamekosten per jaar.

Voor deze prijs ontvangt u in september 2019 een tabellenrapportage met de resultaten van het eerste halfjaar. In maart 2020 ontvangt u de jaarrapportage in de vorm van een tekst- en tabellenrapport.

Indien u graag wilt dat ook uw stad meedoet in het onderzoek, neem dan contact op met Ferdinand Kieboom (06-39 81 33 99) of Geeske Sibrijns (070 370 52 79) voor de mogelijkheden.