Vraag

Wat zijn de bezoekersaantallen van 46 recreatiegebieden in Zuid-Holland en wat zijn de kenmerken van deze bezoekers/bezoeken? 

In opdracht van: Staatsbosbeheer

Aanpak

Per recreatiegebied is in 2014 in kaart gebracht hoeveel unieke bezoekers het gebied heeft ontvangen en wat de persoonskenmerken van deze bezoekers waren, de regio van herkomst en de leisure leefstijlensegmenten. Daarnaast zijn de waardering, verbeterpunten, bestedingen en ondernomen activiteiten geregistreerd. Groot voordeel van onze aanpak is dat het bezoek voor alle gebieden op een gelijke wijze is gemeten, waardoor de resultaten van de gebieden met elkaar vergeleken kunnen worden. In totaal zijn 5.000 respondenten online benaderd met een vragenlijst, waarbij inwoners uit Zuid-Holland oververtegenwoordigd waren in de nationale steekproef. 

Ervaring

"Het onderzoek dat NBTC-NIPO Research heeft uitgevoerd, biedt ons handvatten om het vraaggericht ontwikkelen van de recreatiegebieden in Zuid-Holland beter ter hand te nemen. Het helpt ons met het realiseren van de transitie- en differentiatieopgave, zoals die is beschreven in de Strategische Visie voor de recreatiegebieden in de regio Rotterdam."

Heeft u vragen over deze aanpak? Neem dan contact op met Evelien Visser-Jonker (070 370 52 56).