Vraag

Hoe beoordelen bezoekers het Van Gogh Museum nu, na de opening van het nieuwe entreegebouw en tijdens de tentoonstelling Munch : Van Gogh?

In opdracht van: Van Gogh Museum

Aanpak

In de tweede helft van het jaar 2015 hebben we bezoekers van het Van Gogh Museum in de hal van de entree van het museum uitgenodigd om hun bezoek te beoordelen. De bezoekers konden de vragenlijst in het museum op een laptop invullen.

Alvorens de rapportage op te stellen, is een interne brainstormsessie gehouden o.b.v. de resultaten. Dit om te bepalen hoe we met het rapport het Van Gogh Museum de beste inzichten konden geven. De rapportage beschreef de evaluatie van het afgelopen half jaar, met aandacht voor de waardering van de tentoonstelling Munch: Van Gogh. Daarnaast lieten resultaten zien hoe het Van Gogh Museum haar positie onder de (middel)grote musea in de wereld kan versterken.

Met behulp van een gevalideerde methode van Kantar hebben we bepaald welke aspecten als eerste van belang zijn om te verbeteren en welke aspecten het meeste impact hebben op verdere verhoging van voorkeurspositie onder de wereldmusea.

Ervaring

Laurine van de Wiel van het Van Gogh Museum: "Het bureau heeft een goed begrip voor de vraagstukken die we onderzocht willen hebben en vertaalt dit naar een intelligente vragenlijst en verwerkt de resultaten in een goed onderbouwd rapport, bomvol nuttige informatie.”

Heeft u vragen over deze aanpak? Neem dan contact op met Inge Huizenga (020 522 57 83).