Vraag

Wat is het huidige toeristische gebruik van de Zuid-Hollandse regio's en welke economische waarde gaat hiermee gepaard? 

In opdracht van: Provincie Zuid-Holland

Aanpak

Recreatie & Toerisme in Zuid-Holland bestaat uit verschillende onderdelen: toerisme, zakelijk bezoek, dagrecreatie en watersport. Per stroom zijn uit de beschikbare databronnen, waaronder het vakantie-, zakenreis-, vrijetijds- en watersportonderzoek van NBTC-NIPO Research, de meest relevante gegevens over Zuid-Holland geselecteerd. Uitkomsten zijn hierbij waar mogelijk verder geregionaliseerd voor de belangrijkste toeristische en bestuurlijke regio’s in Zuid-Holland. Op basis van de meeste relevante gegevens zijn verschillende factsheets ontworpen. Deze geven gezamenlijk een overzicht van de huidige stand van zaken van Recreatie & Toerisme in Zuid-Holland. 

Ervaring

We zijn erg tevreden over de samenwerking om te komen tot factsheets voor Zuid-Holland. NBTC-NIPO beschikt over veel gegevens die nu specifiek voor Zuid-Holland zijn uitgewerkt. Deze informatie is bruikbaar als nulmeting en hebben we opgenomen in de Staat van Zuid-Holland. De betrokken bestuurders waren zeer content met de handzame overzichten met actuele cijfers. Naast de factsheets ontvingen we per onderwerp uitgebreide rapportages en achterliggende data., aldus Odette Hartgerink van de provincie Zuid-Holland.

Heeft u vragen over deze aanpak? Neem dan contact op met Anke ten Velde (070 370 52 96).