Leveringsvoorwaarden - NBTC-NIPO Research

Leveringsvoorwaarden

De gegevens van het ContinuVakantieOnderzoek, ContinuVrijeTijdsOnderzoek, ContinuZakenreisOnderzoek en de verschillende themarapporten blijven eigendom van NBTC-NIPO Research. Publicatie van gegevens uit het onderzoek is niet toegestaan tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gegeven. Deze toestemming is alleen te verkrijgen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Gebruik van de juist bronvermelding (refererend de onderzoekstitel en/ of 'NBTC-NIPO Research')
  • Beperkt gebruik van het cijfermateriaal
  • Inzage en goedkeuring van het te publiceren artikel vooraf

NBTC-NIPO Research behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen toestemming te geven voor publicatie.