Bezoekersonderzoek natuur- en recreatiegebieden

Voor veel provincies, regio’s en steden is een positieve groenbeleving van bewoners een belangrijke doelstelling. Met investeringen in de recreatieve voorzieningen wordt ernaar gestreefd om groenbeleving te vergroten. Om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken is het van belang om inzicht te krijgen in het gebruik en de waardering van de natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast is veelal ook inzicht gewenst in het profiel van de bezoekers en de kenmerken van het bezoek.

Bezoekersonderzoek

Met dit representatieve onderzoek onder de bewoners uit het betreffende gebied brengen we in kaart:

  • het aantal bezoekers en bezoeken van de onderzochte gebieden
  • bestedingen en de waardering van de gebieden
  • profiel en de kenmerken van het bezoek aan de gebieden
  • herkomst van de bezoekers

Het aantal bezoeken is gebaseerd op de gemeten participatie (heeft men een gebied bezocht) en de gemeten frequentie (het aantal keer dat men het betreffende gebied heeft bezocht). Doordat de steekproef waarop de resultaten zijn gebaseerd is herwogen en opgehoogd naar de Nederlandse bevolking, kunnen uitspraken worden gedaan over het totaal aantal bezoeken.

Wij hebben dit bezoekersonderzoek in 2017 voor de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. De resultaten leest u in het persbericht van de provincie.

Interesse?

Heeft u interesse in deze vorm van onderzoek maar wilt u eerst meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Evelien Visser-Jonker.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Evelien Visser-Jonker.

T: 070 370 52 56

evisser@holland.com
project.general_error_message

Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u!